صادارت به ترکیه title=

صادارت به ترکیه

صادرات فولاد به ترکیه، مهمترین منبع واردات فولاد ترکیه است. ترکیه با اقتصاد رو به رشد خود، جزو 20 اقتصاد برتر جهان است. کشور ترکیه خود صادرات فولاد دارد. ا

 صادرات فولاد به ترکیه

صادرات فولاد به ترکیه، مهمترین منبع واردات فولاد ترکیه است. ترکیه با اقتصاد رو به رشد خود، جزو 20 اقتصاد برتر جهان است. کشور ترکیه خود صادرات فولاد دارد. اما نکته ای که حائز اهمیت است این است، که فقط مقداری از حجم صادرات ترکیه مربوط به تولیدات خود کشور ترکیه می باشد و مابقی آن، واردات فولاد است که تامین کننده اصلی آن ایران است. واردات فولاد ترکیه حدود 4 درصد واردات فولاد جهان است که مهمترین کشور مقصد در صادرات ترکیه نیز ، ایالت متحده آمریکا بوده است. در واقع به دلیل تحریم ها و منع تجارت جهانی ایران، صادرات مستقیم ایران به کشورهای اروپایی و آمریکا ممنوع است. لذا، ترکیه واسطه خوبی برای، صادرات فولاد ایران است.

تا قبل از سال 2014 میلادی، صادرات ترکیه از واردات آن بیشتر بوده است اما پس از سال 2014، واردات آن از صادرات پیشی گرفت و این نشان دهنده مصرفی شدن ترکیه در فولاد و نیازمندی بیشتر به صادرات فولاد ایران است. این دقیقاً همان فرصتی است که صادرکنندگان ایرانی، باید از آن استفاده نموده و به دلیل وجود تقاضا از خود کشور ترکیه، وارد بازار وادرات فولاد ترکیه شوند. بیشترین صادرات فولاد به ترکیه از مرز بازرگان و بیله سوار در شمال غربی ایران، انجام می پذیرد. برای ارسال بار به قبرس و یا دیگر شهرهای ترکیه، بار از طریق بندر اسکندرون، بندر مرسین و .... ارسال می گردد و یا ترانزیت می شوند.


اروند تجارت

برای اطلاع سریع تر از فعالیت های شرکت بازرگانی اروند تجارت ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

English فارسی