صادرات به عراق title=

صادرات به عراق

صادرات فولاد به عراق، بیشترین حجم صادرات فولاد ایران بوده است لذا اهمیت بسیار بالایی برای فولاد ایران دارد. بیشترین حجم صادرات فولاد به عراق، مربوط به صادرات ورق گالوانیزه ، صادرات ورق سیاه زیر 3 میلی متر ، صادرات میلگرد شاخه و صادرات میلگرد کلاف بوده است

 صادرات فولاد به عراق 

صادرات فولاد به عراق، بیشترین حجم صادرات فولاد ایران بوده است لذا اهمیت بسیار بالایی برای فولاد ایران دارد. بیشترین حجم صادرات فولاد به عراق، مربوط به صادرات ورق گالوانیزه ، صادرات ورق سیاه زیر 3 میلی متر ، صادرات میلگرد شاخه و صادرات میلگرد کلاف بوده است که میانگین 150 درصد رشد داشته اند. بیشترین حجم صادرات به عراق از مرز خسروی و مرز پرویزخان صورت می گیرد. گمرک خسروی تنها گمرک رسمی ایران و عراق می باشد که حدوداً روزانه 150 کامیون بار صادراتی از آن به بغداد و جنوب عراق صادر می شود. حمل و نقل کالای صادراتی به عراق به 3 طریق امکان پذیر است.

حمل بوسیله بارنامه داخلی تا لب مرز :به عنوان مثال کامیون ایرانی در مرز خسروی بار را به کامیون عراقی منتقل می کند.

 
حمل یکسره : کالا در کامیون ایرانی بارگیری می گردد و در مرز دیگر تخلیه نمی شود. پس از انجام امور گمرکی وارد عراق شده و در مقصد تخلیه می نماید.

حمل ترانزیت : درواقع بار قصد تخلیه در کشور مورد نظر را ندارد. به عنوان مثال اگر بخواهیم فولاد صادراتی ایران را به سوریه ارسال نماییم، پس از بارگیری، بار از مرز عراق عبور کرده و در عراق تخلیه نمی شود فقط مسیر ارتباطی ایران و سوریه می باشد. پس از ترانزیت از عراق، وارد سوریه شده و در آنجا تخلیه می نماید. به این فرآیند، ترانزیت می گویند


اروند تجارت

برای اطلاع سریع تر از فعالیت های شرکت بازرگانی اروند تجارت ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

English فارسی